Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 18.7.2024, svátek slaví Drahomíra, zítra Čeněk.

Žádost o zbavení svéprávnosti - vzor ke stažení zdarma, informace

Návrh, žádost o omezení svéprávnosti - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma.
Informace o zbavení svéprávnosti k právním úkonům.

___ 

Vyjádření žalovaného k návrhu na rozvod manželství - vzor ke stažení zdarma

 

Vyjádření žalovaného k návrhu na rozvod manželství, vyjádření souhlasu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Žádost o osvobození od soudních poplatků - vzor ke stažení zdarma

Žádost o osvobození od soudních poplatků - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014
___

Žádost o osvobození od soudních poplatků - vzor ke stažení zdarma

Žádost o osvobození od soudních poplatků podávána společně s žalobou (návrhem) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

___

Návrh na omezení svéprávnosti + návrh na opatrovníka - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na omezení svéprávnosti s návrhem na jmenování opatrovníka, negativní výčet - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Návrh na omezení svéprávnosti s návrhem na jmenování opatrovníka - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na omezení svéprávnosti s návrhem na jmenování opatrovníka - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení online

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

 

 

Návrh, žádost, žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

Návrh na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh, žádost, žaloba na přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014

 

Náhrada souhlasu k vydání předmětu z úschovy - vzor ke stažení zdarma

Náhrada souhlasu k vydání předmětu z úschovy - vzor ke stažení zdarma online (dle § 185e Občanského soudního řádu OSŘ)

____

____

Žaloba proti zrušení, odebrání invalidního důchodu - vzor ke stažení zdarma

Žaloba proti zrušení, odebrání invalidního důchodu - vzor ke stažení zdarma online

___
___

Žádost nájemce, nájemníka o prodloužení nájemní smlouvy - vzor

Žádost nájemce, nájemníka o prodloužení nájemní, podnájemní smlouvy - vzor ke stažení zdarma online
__
__

Vyjádření žalobce po podání odporu - vzor ke stažení zdarma

Vyjádření žalobce po podání odporu - vzor zdarma ke stažení online
__
__

Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení - vzor ke stažení zdarma

Žaloba o vydání bezdůvodného obohacení - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

___

___

Návrh na určení nájemného obvyklého v čase a místě - vzor ke stažení zdarma

Návrh na určení nájmu, nájemného, které je obvyklé v čase a místě - vzor ke stažení zdarma online
___
___

Vzdání se práva odvolání vzor ke stažení zdarma online

Vzdání se práva odvolání vzor ke stažení zdarma online
___
___

Žaloba, návrh na vydání rozhodčího nálezu - vzor ke stažení zdarma

Žaloba s návrhem na vydání rozhodčího nálezu vzor ke stažení zdarma online
___
___

Žádost o odročení jednání - vzor ke stažení zdarma online

Žádost o odročení jednání - vzor ke stažení zdarma online
___
___

Žádost o prodloužení lhůty vzor ke stažení zdarma online

Žádost o prodloužení lhůty vzor ke stažení zdarma online
___
___

Směnečný platební rozkaz - vzor ke stažení zdarma online

Směnečný platební rozkaz - vzor ke stažení zdarma online
___
___

Žádost o přidělení advokáta advokátní komorou - vzor zdarma

Žádost o přidělení advokáta advokátní komorou - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení a tisku