Dobrý večer, dnes je čtvrtek 18.7.2024, svátek slaví Drahomíra, zítra Čeněk.

Kmenový kurz z neurologie - poznámky ze seminářů Fakultní nemocnice u Svaté Anny, Brno

kmenovy-kurz-z-neurologie-poznamky-ze-seminaruSeminář kmenový kurz neurologie ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny se věnoval těmto tématům: bolest, neuropatie, bolesti hlavy, migréna. Roztroušená skleróza - příčina, diagnostika. EEG, polysomnografie, antiepileptika, chirurgická léčba epilepsie a stimulace, semiologie epileptických záchvatů. Cévní mozková příhoda, TIA (tranzitorní ischemická ataka), léčba CMP a škálování (NIHSS, ad.), rizikové faktory CMP. EMG (elektromyografie) a MEP (motorické evokované potenciály). Vyšetření a nemoci páteře. Nitrolební krvácení do mozku a jeho okolí. Dystonie, hyperkineze, Parkinsonova nemoc, fenomenologie movement disorders, různé demence (Alzheimerova, MCI, ad.). Léčba roztroušené sklerozy mozkomíšní a likvorologie. Jehlová EMG, senzorické evokované potenciály, myastenie. CT, MR a radiologické intervenční metody.

 

Modifikovaná Rankinova stupnice, Rankinova škála v neurologii - tabulka, co hodnotíme, vyhocení soběstačnosti pacienta

Modifikovaná Rankinova stupnice, Rankinova škála tabulka vyhodnocení v češtině českyModifikovaná Rankinova stupnice nebo též Rankinova škála vyhodnocuje soběstačnost pacienta po nějakém úraze nebo po cévní mozkové příhodě. Využívá se v oboru neurologie a také např. v léčebnách dlouhodobě nemocných. Je vhodné zapsat výsledek testu (škálování) do objektivního nálezu při propuštění do propouštěcí zprávy, aby lékař, který se později setká s pacientem měl rychle přehled v jakém stavu pacient byl dříve.
__

__

Glasgow coma scale GSC test, škála, hodnocení - tabulka v češtině, českém jazyku, jazyce

glasgow-coma-scale-GSC-test-skala-hodnoceni-tabulkaGlasgow Coma Scale (GCS)  slouží ke kvantifikaci hloubky poruchy vědomí u dospělých. Při škálování vyhodnocujeme: otevření očí, stav vědomí, motorická reakce na oslovení nebo bolestivý podnět. U každého vyhodnocení neurolog započítá body, které finálně sečte a zapíše větěšinou na začátek neurologického obj. nálezu nebo do závěru neurostatutu.

NIHSS tabulka, skóre, škála u cévní mozkové příhody, CMP, mrtvice - tabulka ke stažení online zdarma

NIHSS tabulka skóre CMP cévní mozková přhoda iktus infarkt mozku vyhodnocení v češtině českém jazyku jazyceTrombolýza je specifická léčba cévní mozkové příhody neboli ischemického infarktu mozku. Má svá přesná a přísná pravidla, která se musí dodržovat. Patří mezi ně především indikace a kontraindikace. Pokud již je trombolytická léčba iktu zahájena, musí být pacient po aplikaci léku pečlivě sledován - především jeho klinický stav. Klinický obraz pacienta zaznamenáváme do NIHSS formuláře. Ten je možné stáhnout na v níže uvedeném odkazu.

___
___

Trombolýza při mozkové mrtvici 2018 - postup, indikace, kontraindikace, komplikace, situace

Moderní trombolýza mozková mrtvice zprůchodnění tepny cévy indikace kontraindikace komplikaceÚčinnost intravenózní trombolýzy (a mechanické trombektomie) silně závisí na rychlosti podání od vzniku příznaků cévní mozkové příhody neboli mrtvice (čas od vzniku k léčbě). Efekt trombolýzy je vysoký, pokud je podána za 1 hodinu od vzniku příznaků, střední, pokud je podána za 3 hodiny od vzniku příznaků a malý, pokud je podána za 4,5 hodiny od vzniku příznaků. Proto je potřebné eliminovat všechny nadbytečné úkony, jako jsou transporty, zavádění vstupů a katétrů apod., které vedou ke zdržení v léčbě, protože čas představuje prioritu.

__

__

Pásový opar - léčení, následky a komplikace, cena očkování

Pásový opar léčení léčba následky komplikace prevence cena ceník očkováníPřichází nenápadně, nepozván, ale potíže po sobě může zanechat ještě dlouho poté, co vás opustil. Latinsky se mu říká herpes zoster, a pokud jste se ještě nepotkali, buďte rádi! Bolest, jako by vás natahovali na skřipec, únava, jako byste složili vagon uhlí, a bohaté „zdobení" v podobě červených puchýřků, jako byste byli příbuzní mloka skvrnitého. Takové „radosti" vám může přinést náhle probuzený virus.

__

__

Léčba inkontinence, pomočování u pacientů s roztroušenou sklerozou mozkomíšní, sclerosis multiplex - léky, botulotoxin, operace, neuromodulace

 

lecba-inkontinence-pomocovani-u-pacientu-s-roztrousenou-sklerozou-mozkomisni-sclerosis-multiplex-leky-botulotoxin-operace-neuromodulaceInkontinence moči (a případně i stolice) u pacientů s roztoušenou sklerózou mozkomíšní je pro pacienta významná obtěžující komplikace základního onemocnění. Existuje léčba inkontinence, která spočívá v režimových opatřeních, užívání léků, behaviorální léčbě a nakonec farmakologické léčbě. Důležitá je i prevence močových infekcí.

__

__

Trojklanný nerv, nervus trigeminus - velká záhada (vyšetření, léčba, dekomprese, ad)

trojklanny-nerv-nervus-trigeminus-velka-zahada-vysetreni-lecba-dekomprese-adTrojklaný nerv je taková malá velká záhada. Co si počít když nás trápí? A jak vlastně rozpoznat, že skutečně jde o bolesti způsobené tímto nervem? Zabolí vás obličej a už od svého okolí slyšíte: není to trojklaný nerv? Držte si palce, aby nebyl, protože tenhle nerv, umístěný v hlavě, umí způsobit hrozivé bolesti. Pacienti, kteří s ním mají potíže, si užijí své.

__

__

Roztroušená skleróza - postižení, EDSS hodnocení, stupnice, škála

roztrousena-skleroza-postizeni-edss-hodnoceni-stupnice-skalaEDSS je škála kvantifikující postižení nervového systému u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Navrhl ji dr. J. F. Kurtzke, nejprve jako DSS (disability status scale), 11stupňovou škálu (0–10), kterou validizoval na 250 veteránech 2. světové války, kteří onemocněli RS (Kurtzke, 1955). V r. 1983 tuto škálu rozšířil o půlbody, na celkově dvacetibodovou, což vedlo k jejímu většímu zpřesnění (Kurtzke, 1983).

___

___

Roztroušená skleróza a biologická léčba, těhotenství a biologická léčba roztroušené sklerózy mozkomíšní

 

roztrousena-skleroza-a-biologicka-lecba-tehotenstvi-a-biologicka-lecba-roztrousene-sklerozy-mozkomisniVčasné zahájení biologické léčby zásadně oddaluje invaliditu pacientů s roztroušenou sklerózou. Kvůli přísným kritériím ji však lékaři nemohou nasadit všem nemocným, kterým by pomohla. 68,8% pacientů s RS procházejících biologickou léčbou může pracovat na plný nebo částečný úvazek.

___

___