Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 18.7.2024, svátek slaví Drahomíra, zítra Čeněk.

Poplatek za nahlížení a kopie ze zdravotnické dokumentace (origiálu)

poplatek-za-nahlizeni-do-zdravotnicke-dokumentace-a-kopie-opisyOtázka, zda poskytovatel zdravotních služeb je oprávněn účtovat pacientovi, jeho zmocněnci nebo zákonnému zástupci úhradu za účast pověřeného zaměstnance při nahlížení do zdravotnické dokumentace ve smyslu § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění, je považována za spornou. Ani zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., ani občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. tuto otázku výslovně neřeší.

Studium ARIP Brno - přednášky ke stažení online zdarma

studium-arip-brno-prednasky-ke-stazeni-online-zdarmaV České republice je mnoho zdravotních sestřiček, které si dále zvyšují své vzdělání a absolvují tzv. ARIP, což je zkratka pro slova anaestezie-resuscitace-intenzivní péče. Na této stránce jsou ke stažení přednášky vyučujících paní Fendrychové, Klimešové, Selingerové, Vařekové a Úlehlové a pana Husárka z NCONZO Brno, VInařská 6.

___
___

Úlevová a dlouhodobá moderní léčba astmatu - léčiva, trendy

ulevova-dlouhodoba-moderni-lecba-astmatu-trendy-lecivaSoučasná doporučení pro léčbu asthma bronchiale vycházejí z poznání etiopatogenetického podkladu tohoto onemocnění - chronického zánětlivého postižení bronchiální sliznice. Dlouhodobě neléčený zánět má za následek přestavbu bronchiální stěny s ireverzibilní poruchou průchodnosti bronchů. Jaké jsou moderní trendy léčby astmatu v roce 2012?

___
___

Klystýr - návod, postup, provedení

klystyr_postup_provedeni_navod_provedeni_klystyru.jpgKlystrýr (klyzma) je vpravení tekutiny konečníkem do esovité kličky a do tlustého střeva. Rozeznáváme různé druhy klystýru (klyzmatu) - projímavé (pro vyprázdnění), léčebné (za účelem vpravení látky na sliznici tlustého střeva), diagnostické (vpravení kontrastní látky). Nejčastěji se používá jednorázové klyzma, které vyprazdňuje a vyplachuje tlusté střevo (např. u porodu).

obrázky video

Intravenozní injekce a aplikace infúze - postup podávání i.v. injekcí a infúzí

postup_aplikace_intravenozni_injekce_infuze.jpgIntravenózní aplikace je způsob vpravení tekuté látky přímo do žíly či tepny. Může být jednorázová (injekce) nebo kontinuální (infuze). V porovnání s ostatními způsoby vpravování látek do těla je intravenózní aplikace nejrychlejším způsobem. Některé léky, stejně tak jako krevní transfuze a smrtící injekce mohou být aplikovány pouze intravenózně.

 

návod komplikace

Intramuskulární injekce, postup aplikace injekce do svalu

postup_aplikace_intramuskularni_injekce.jpgAplikací injekce do svalu dosáhneme rychlého nástupu efektu léčiva a také prodlouženého účinku. Léčivo se totiž ze svalu uvolňuje delší dobu. Do svalu aplikujeme velké množství léků - např. léky od bolesti. Stránka popisuje do kterých svalů se intramuskulární injekce aplikují a jaký je správný postup aplikací injekcí.

návod komplikace obrázek video

Subkutánní injekce, intradermální injekce - postup aplikace kožní a podkožní injekce

subkutanni_intradermalni_injekce_postup_aplikace.jpgObsah některých injekcí aplikujeme do kůže nebo pod kůži. Tyto formy injekčních aplikací pak nazýváme subkutánní nebo intradermální. Nejčastěji takoto podávané léky jsou inzulín a heparin. Pojednání o aplikaci a o inzulínu a heparinu pojednává násleudjící stránka.

návod komplikace obrázek video

 

Bandáž nohou, postup bandáže dolních končetin

bandaz_nohou_dolnich_koncetin_postup.jpgKompresivní obvaz na dolní končetiny se může přikládat z různých důvodů - např. před a po operaci (jako prevence tombembolické nemoci - tedy vzniku sraženiny v cévním řečišti dolních končetin), při operaci žil, jako prevence křečových žil (varixů) nebo při snaze zabránit dalšímu rozšíření nebo rozšiřování varixů a také při snaze předcházet vzniku otoků na nohou (resp. dolních končetinách).

 

___

___

Klyzma - postup, provedení klyzmatu, jak provést klyzma

klyzma_postup_provedeni_klyzmatu_jak_provest_klyzma.jpegKlyzma je vpravení tekutiny konečníkem do esovité kličky a do tlustého střeva. Rozeznáváme různé druhy klyzmatu - projímavé (pro vyprázdnění), léčebné (za účelem vpravení látky na sliznici tlustého střeva), diagnostické (vpravení kontrastní látky). Nejčastěji se používá jednorázové klyzma, které vyprazdňuje a vyplachuje tlusté střevo (např. u porodu).

obrázky video

Postup zavedení permanentního močového katetru PMK, katetrizace - druhy katetrů, definice

postup_zavedeni_permanentniho_mocoveho_katetru_katetrizace_obrazek_video.jpegKatetrizace žen se týká především zdravotních sester. Katetrizace mužů pro složitost výkonu se pak týká lékaře, který tento výkon u mužů provádí. Text obsahuje obsáhlý popis činnosti při zavádění PMK i se zajímavými poznámkami.

___