Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 18.7.2024, svátek slaví Drahomíra, zítra Čeněk.

Psychotesty online - pracovní psychotest, poruchy osobnosti, mezilidské vztahy

psychotesty_online.jpgStránka nabízí celou řadu odkazů na různé psychotesty, které je možné udělat z pohodlí vaší židle online - pracovní psychotest, test barvových preferencí, mezilidské vztahy, test psychických poruch, výkonového potenciálu a motivace.
___
___

Všechny testy jsou sestavené psychology na základě aktuálních poznatků a odborné literatury. Testy do online verze zpracovala PhDr. Michaela Peterková.

 

Psychotest online - poruchy a struktura osobnosti - OSPAT test

Tento test identifikuje 11 zaměření osobnosti - paranoidní, narcistickou, emočně nestabilní, závislou, nutkavou a další. Je-li dané zaměření vyjádřeno slabě, jde o tzv. akcentovanou osobnost (jakoby svéráz, styl); při silnějším vyjádření lze uvažovat o poruše osobnosti. Součástí výsledku je i podrobné vysvětlení a doporučení. Tradičně nejoblíbenější test.

Vlastnosti testu: 120 otázek, odliší 11 poruch osobností (např. paranoidní, schizoidní, disociální, impulsivní, emočně nestabilní, úzkostná, narcistická, závislá, pasivně-agresivní), srozumitelné vysvětlení výsledku testu, výsledek na cca. 2,5 stránky A4.
Zapamatujte si název testu a klikněte následně na

spustit_test.gif

 

 

 

Osobní psychotest online - osobnostní vlastnosti a poznání sama sebe - ICAP test

Člověk v podstatě není schopen podívat se na sebe z nadhledu. Tento test vám prozradí, jak na tom jste, pokud jde o základní osobnostní vlastnosti - extraverze/introverze, emocionální stabilita/labilita, flexibilita, dominance, vitalita, optimismus, sebekritika, opatrnost a další.

Vlastnosti testu: 135 otázek, dokáže specifikovat vlastnosti vaší osobnosti (13 testovaných vlastností - např. extraverze, introverze, emocionální stabilita a labilita, dominance a submisivita, životní spokojenost, maskulinita, feminita, zodpovědnost, flexibilita, opatrnost, optimismus, sebekritičnost, intelektuálnost, internalita). Srozumitelné vysvětlení výsledku testu v rozsahu 3 stránek A4.
Zapamatujte si název testu a klikněte následně na

spustit_test.gif

 

 

Psychotest na duševní poruchy a nemoci online - BITEPT test

Mnoho lidí si dělá starosti se svým duševním stavem, ale nepokusí se o žádné řešení. Tento test vám pomůže zjistit, jestli se obáváte právem nebo zbytečně. Zjišťuje možnost přítomnosti základních kategorií psychických onemocnění - deprese, mánie, bipolární porucha, nemoci schizofrenního okruhu, fobie, panická porucha, hypochondrická porucha a další. Součástí vyhodnocení je i doporučení dalšího postupu.

Vlastnosti testu: 110 komplexních otázek, rozpozná nejčastější poruchy (mánie, deprese, obsese, úzkostná porucha, bipolární afektivní porucha - tj. maniodepresivní psychóza, různé fobie, panické poruchy, hypochondrická porucha, neurastenie, ad.), srozumitelné vysvětlení výsledku testu, přehledný výsledek na cca. 2,5 stránky A4+jako příloha 15 stran textu s vysvětlením poruch).
Zapamatujte si název testu a klikněte následně na

spustit_test.gif

 

 

Pracovní psychotest online - FULJOB test

Tento test hodnotí vaše preference, schopnosti a osobnostní zaměření. Zjišťuje i úroveň zralosti vašeho rozhodování - tedy to, zda svému odhadu můžete věřit nebo jestli tu je riziko, že za čas naprosto změníte názor. Dozvíte se, jaký typ práce je v souladu s vaší osobností vhodný. Šikovný, informativní testík.

Vlastnosti testu: 100 otázek, test rozliší profesně-zájmové zaměření osobnosti (dělení do skupin zájmu - realistický-motorický, investigativní-teoretický, umělecký-estetický, podnikavý, konvenční-konformní). Test hodnotí i schopnost rozhodování. Vyhodnocení výsledku na 1,5 stránky A4.
Zapamatujte si název testu a klikněte následně na

spustit_test.gif

 

 

Psychotest výkonového pracovního potenciálu a motivace - MACH test

Výkonová motivace je tah na branku - jak moc usilujete o dosažení svých cílů. Tento test zjišťuje celkovou sílu motivu výkonu, rozlišuje některé jeho složky (např. disciplinovanost, ambicióznost nebo sebedůvěru) a měří další související atribut - strach z neúspěchu.

Vlastnosti testu: 125 otázek, z testu zjistíte úroveň výkonové motivace a vaši intezitu strachu z neúspěchu, dále vlastnosti jako sebedůvěra, pacovitost, internalita, ochota se učit, ambicióznost, disciplinovanost. Srozumitelné a přehledné vysvětlení výsledku testu (výklad zjišťovaných charakteristik) v rozsahu 2 stránek A4.
Zapamatujte si název testu a klikněte následně na

spustit_test.gif

 

 

Psychotest online - mezilidské vztahy - PESO test

Vztahy s druhými lidmi jsou vedle postoje k sobě patrně tou nejdůležitější složkou naší psychické reality. Tento test zjišťuje hlavně ty vlastnosti osobnosti, které se výrazně projevují právě v mezilidských vztazích - důvěřivost, agresivita, obětavost, celková úroveň sociability, laskavost, negativismus, hostilita, empatie aj.

Vlastnosti testu: 125 otázek, specifikuje vztah konkrétní osoby k lidem ve svém okolí (úroveň sociability, stabilitu, labilitu, dominanci, antisocialitu, nedůvěru, laskavost, empatii, hostilitu, agresivitu, obětavost, negativismus, sebedůvěru). Srozumitelné vysvětlení výsledku testu v rozsahu 2 stránek A4.
Zapamatujte si název testu a klikněte následně na

spustit_test.gif

 

 

Velký test barvových preferencí online

Jde o sofistikovaný osobnostní test, který hodnotí očekávání, konflikty, vztahy atp. na základě výběru barev a jejich odstínů.
Vlastnosti testu: Z preference určitých barev lze vcelku přesně usuzovat na vlastnosti konkrétního člověka. Ve zkošce si volíte v několika sériích tvary, barvy a odstíny barev, váš výběr je vyhodnocován v interakcích (vzájemné souvislosti) a výsledkem je informačně velmi bohatý materiál o rozsahu asi 3-4 stránky A4.
Zapamatujte si název testu a klikněte následně na

spustit_test.gif

 

 

Partnerský test online – hodíme se k sobě?
Tento partnerský test posoudí současný stav vašeho vztahu, jeho stabilitu a diagnostikuje ty nejpodstatnější vztahové problémy a rizika. Partnerský test vyplňují postupně oba partneři - v polovině se vystřídají. Někdy se ovšem nepodaří partnera nebo partnerku přesvědčit ke spolupráci. Pokud tedy chcete test vyplnit, ale partner/ka ne, jsou dvě možnosti: buď příslušnou část testu vyplníte za partnera/ku (podle vlastního odhadu, jak by asi odpovídal/a) nebo vyplníte jen svou část. Ve vyhodnocení pak chybí údaje, které se odvozují z odpovědí obou partnerů, ale i přes to dovede test svůj úkol splnit a na ty nejpodstatnější otázky vám odpovědět.

Vlastnosti: Test má 11 částí, 108 otázek pro každého z partnerů, výsledek cca. 4 strany A4. Test vyplňujte samostatně, své odpovědi nekonzultujte a odpovídejte podle pravdy, aby mělo vyhodnocení smysl. Vyplnění jedním partnerem zabere asi 25 minut.
Zapamatujte si název testu a klikněte následně na

spustit_test.gif